Tjänster

LeKu Kontrollansvar AB erbjuder tjänster som kontrollansvarig (KA) och även uppdrag inom bygg- och projektledning samt miljöinventeringar inför upprättande av rivningsplaner.

Som kontrollansvarig (KA) medverkar Leif under byggprojektet som byggherrens representant för att uppfylla lagens krav på byggkontrollen. Detta innefattar hela kedjan från ansökan om bygglov till utfärdandet av slutbesked. Leif utarbetar ett förslag till kontrollplan och medverkar på möten, besiktningar och arbetsplatsbesök som projektet innefattar.

Ansökan bygglov

Ritningar, handlingar och namn på kontrollansvarig person lämnas in till Byggnadsnämnden som efter senast 10 veckor måste meddela beslut.
Tekniskt samråd

Byggnadsnämnden kallar till möte för att gå igenom planeringen av bygget och ett förslag till kontrollplan.
Startbesked

Byggnadsnämnden ger klartecken till att bygget får påbörjas med en godkänd kontrollplan.
Arbetsplatsbesök

Bygglovskontorets tjänsteman besöker arbetsplatsen tillsammans med kontrollansvarig för att se om bygget utförs som planerat enligt det tekniska samrådet.
Slutsamråd

Byggnadsnämnden kallar till möte på arbetsplatsen för att gå igenom hela byggprojektet fram till färdigställandet. En viktig del är redovisningen av hur kontrollplanen har följts.
Slutbesked

Byggnadsnämnden skriver ut ett godkännande för byggprojektet och byggnaden får nu tas i bruk.
 

LeKu Kontrollansvar AB levererar konsulttjänster enligt branschens standardavtal ABK 09 (Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet) och har erforderliga ansvarsförsäkringar.

Alla uppdrag startar med ett första personligt möte för att gå igenom det tänkta byggprojektet. Därefter upprättas en uppdragsbekräftelse där uppdragets omfattning, tider, möten, pris och betalningsvillkor framgår.

Leif har en bredd i erfarenhet och kontaktnät från branschen samt arbete med kvalitetssystem vilket gör att du alltid kan räkna med Trygghet, Förtroende och Kompetens i dina kontakter med LeKu Kontrollansvar AB.