Välkommen till LeKu Kontrollansvar

LeKu Kontrollansvar AB är ett oberoende konsultföretag som erbjuder tjänster för byggprojekt som kontrollansvarig (KA) och även uppdrag inom bygg- och projektledning.

LeKu Kontrollansvar AB har uppdrag för privatpersoner och företag som ofta är engångsbyggare samt entreprenörer, bostadsföretag, kommuner och övriga organisationer med återkommande byggprojekt.

LeKu Kontrollansvar AB erbjuder ett samarbete i förtroende med en strukturerad och systematisk arbetsmodell som skapar trygghet för byggherren.