Referenser

Leif är certifierad kontrollansvarig genom RISE med behörighet K och certifikatnr SC1605-12.


Riksbyggen i Borås
 • KA och byggledare nybygge BRF Hestra Sjögläntan etapp I och II.
 • KA och byggledare nybygge BRF Söderhov.
 • KA och byggledare ombyggnad KV Viskaholm till bostäder och affärslokaler.
 
HSB i Borås
 • KA ombyggnad lägenheter BRF Pappegojan.
 • KA ombyggnad lägenheter BRF Milstolpen.
 • KA ombyggnad lägenheter BRF Långan.
 • KA ombyggnad lägenheter BRF Jungfrun.
 • KA tillbyggnad takkupor BRF Honungsskivlingen.
 
Viskaforshem AB
 • KA och byggledare nybygge Ängsjögårdens förskola Rydboholm.
 • KA och byggledare tillbygge balkonger och inglasningar Sven Erikssons väg, KV Ryttaren, Södra Vägen.
 
Svenljunga Kommun
 • KA för nybygge återvinningscentral Moga.
 
24STORAGE
 • KA för nybygge lagerhotell i Borås.
 
Stadsporten i Borås
 • KA för rivning av gamla SportJohan fastigheten i Olsfors.
 
 
Utöver ovanstående referenser även KA för flertaliga nybyggen villor och industrihallar samt ombyggnader och renoveringar i en- och flerbostadshus i Sjuhäradskommunerna.