Om företaget

Företaget startades 2012 av Leif Kuusela och är medlem i KontrollAnsvarigas RiksFörening (KARF). Utgångsorten för företaget är Rydboholm, ca 10km söder om Borås, och marknadsområdet täcker Borås med omkringliggande kommuner.

Leif är utbildad civilingenjör inom anläggningsteknik med 30 års erfarenhet i ledande befattningar på den privata sidan inom byggentreprenad och fjärrvärmeindustri samt inom kommunal verksamhet som chef för tekniska förvaltningar. Inom samtliga områden har Leif arbetat med kvalitetsledningssystem i olika former. Genom den kommunala erfarenheten har Leif en bra kunskap om ärendehantering och beslutsprocesser för bygglovsprövning och andra tillstånd. Leif är certifierad kontrollansvarig nivå K (Komplicerad art) genom certifieringsorganet RISE i Sverige.

Leif är en lättillgänglig och jordnära person som bor i en villa med familjen i Rydboholm där den svenska textilindustrin en gång hade sin vagga. På fritiden upptar föreningsliv, sportfiske, trädgårdsskötsel och snickeri den mesta tiden för Leif.